Prestasi Dana Dalam Great Eastern Takaful Setakat 31 Julai 2015

rainbow gabung

Lihat Sendiri Prestasi Ketiga-tiga Dana Pelaburan

Di Great Eastern Takaful  2015

                                                     1. Dana i-Majmuk

                                                         2. Dana i-Makmur

                                                              3. Dana i-Mekar

 

Penerangan tentang dana

UNJURAN KADAR PULANGAN PELABURAN
1/- Pulangan X% dan Y% telah digunakan untuk menunjukkan kemungkinan julat pulangan berdasarkan Dana Unit pilihan anda.
2/-Kadar pulangan ini digunakan untuk tujuan ilustrasi semata-mata dan tidak menggambarkan kadar sebenar bagi had atas dan
bawah yang mungkin berlaku.
3/- Prestasi Dana Unit adalah TIDAK DIJAMIN dan nilai Dana Unit mungkin kurang daripada jumlah caruman yang telah dibayar
serta ia bergantung kepada prestasi aset dasar bagi Dana Unit. Manfaat sebenar yang dibayar bergantung kepada prestasi
sebenar aset dasar bagi Dana Unit dan pulangan sebenar mungkin berkurangan atau melebihi nilai yang diilustrasikan.
4/- Risiko pelaburan di bawah sijil ini adalah di bawah tanggungan pemilik sijil semata-mata. Pemilik sijil mestilah sedia maklum
bahawa harga unit mungkin turun atau naik.
5/- Sila rujuk Risalah Pernyataan Dana yang boleh didapati di http://www.i-great.com bagi pulangan tahunan sebenar Dana Unit.
Namun, sila ambil perhatian bahawa prestasi sebenar yang lepas BUKAN panduan untuk prestasi pada masa depan kerana ia
mungkin berbeza.
6/- Indeks tanda aras yang dipilih dan Dana Unit dinyatakan seperti berikut:

Penerangan tentang dana 3

Peruntukkan Dana1

By hazlyagensi