i-Great Teras

i-Great Teras

Dapatkan manfaat-manfaat yang bermakna daripada i-Great Teras. Ianya mudah, mampu milik dan memberikan perlindungan asas yang sepatutnya.

Manfaat-manfaat Utama

Beri anda ganjaran apabila matang

Apabila  matang, anda akan menerima 100% jumlah amaun di dalam PIA (jika ada) sekaligus.

Manfaat Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK)

Jika berlaku kematian atau HUPK, orang yang disayangi akan menerima amaun manfaat untuk melindungi mereka daripada masalah kewangan.

Manfaat Pengurusan Pengebumian

Jika berlaku kematian, keluarga anda akan menerima RM2,000 untuk membantu mereka dengan perbelanjaan pengebumian.

Tingkatkan perlindungan anda

Dapatkan i-Great Teras yang khusus untuk anda dengan perlindungan-perlindungan tambahan. Jika anda ingin tambah perlindungan untuk perubatan, penyakit kritikal atau penyumbang, rider-rider berikut boleh dipilih:

Advertisements